FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
*
A găsi = finden
*

El a găsit un aparat foto stricat = Er hat einen kaputten Fotoapparat gefunden = pronunție = er hat ainăn kaputăn foto-aparat ghefundăn
Ai găsit tu ceva în cameră? = Fandest du in dem Zimmer etwas? = pronunție = fadăst du in dem țimăr etvas?
Am găsit jocul foarte atractiv = Ich fand das Spiel sehr spannend. = ih fand das șpil zer șpanănd
Am găit întrebarea foarte simplă = Ich fand die Frage sehr einfach.= pronunție = ih fand di fraghe zer ainfah
Găsesc limbile străine foarte interesante (cred că = Ich finde fremde Sprachen sehr interessant.
Găsesc podelele de parchet foarte atractive vizual (cred că poteaua din parchet sunt …) Ich finde Parkettböden optisch sehr ansprechend! = pronunție = ih finde paketbeodăn optiș zer anșprehănd
Eu găsesc că-i minunat aici (Consider că-I minunat aici) = Ich find’s toll hier. = pronunție = ih finds tol hir
Fiecare trebuie să-și găsească drumul său propriu = Jeder muss seinen eigenen Weg finden. = Iedăr mus zainăn aigănăn veg findăn
Maria a găsit un trifoi cu patru foi = Maria hat ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. = pronunție = Maria hat ain firbletrigăs kleblat ghefundăn
Așa ceva nu se găsește peste tot = So etwas findet man nicht überall. = pronunție = zo etvas findăt man niht iubăral
Ce găsești tu atractiv? = Was findest du an dem attraktiv? = pronunție = vas findăst du an dem atraktiv
Mineralele valoroase se găsesc în mine = Wertvolle Mineralien findet man in Minen. = pronunție = vertfole mineralien findăt man in minăn
Noi am găsit povestea lui foarte distractivă = Wir fanden seine Geschichte sehr unterhaltsam. = pronunție = vir fandăn zaine gheșihte zer untărhaltzam
Nu găsim asta deloc comic. = Wir finden es gar nicht komisch.= pronunție = vir findăn es gar niht komiș

CONJUGAREA VERBULUI FINDEN = A GĂSI

Prezent
*

Eu găsesc = ich finde = pronunție = ih finde
Tu găsești = du findest = pronunție = du findăst
El găsește = er findet = pronunție = er findăt
Noi găsim = wir finden = pronunție = vir findăn
Voi găsiți = ihr findet = pronunție = ir findăt
Ei găsesc = sie finden = pronunție = zi findăn
*
Perfectul compus
*

Eu am găsit = ich habe gefunden = pronunție = ih habe ghefundăn
Tu ai găsit = du hast gefunden = pronunție = du hast ghefundăn
El a găsit = er hat gefunden = pronunție = er hat ghefundăn
Noi am găsit = wir haben gefunden = pronunție = vir habăn ghefundăn
Voi ați găsit = ihr habt gefunden = pronunție = ir habt ghefundăn
Ei au găsit = sie haben gefunden = pronunție = zi habăn ghefundăn
*
Imperfect
*

Eu găseam / am găsit = ich fand = pronunție = ih fand
tu găseai /… = du fandest = pronunție = du fandăst
El găsea /… = er fand = pronunție = er fand
Noi găseam /… = wir fanden = pronunție = vir fandăn
Voi găseați /… = ihr fandet = pronunție = ir fandăt
Ei găseau /… = sie fanden = pronunție = zi fandăn
*
Mai mult ca perfect
*

Eu găsisem = ich hatte gefunden = pronunție = ih hate
Tu găsiseși = du hattest gefunden = pronunție = du hatăst
El găsise = er hatte gefunden = pronunție = er hate
Noi găsiserăm = wir hatten gefunden = pronunție = vir hatăn
Voi găsiserăți = ihr hattet gefunden = pronunție = ir hatăt
Ei găsiseră = sie hatten gefunden = pronunție = zi hatăn
*
Viitor
*

Eu voi găsi = ich werde finden = pronunție = ih verde findăn
Tu vei găsi = du wirst finden = pronunție = du virst findăn
El va găsi = er wird finden = pronunție = er vird findăn
Noi vom găsi = wir werden finden = pronunție = vir verdăn findăn
Voi veți găsi = ihr werdet finden = pronunție = ir verdăt findăn
Ei vor găsi = sie werden finden = pronunție = zi verdăn findăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș găsi = ich würde finden = pronunție = ih viurde findăn
Tu ai găsi = du würdest finden = pronunție = du viurdăst findăn
El ar găsi = er würde finden = pronunție = er viurde findăn
Noi am găsi = wir würden finden = pronunție = vir viurdăn findăn
Voi ați găsi = ihr würdet finden = pronunție = ir viurdăt findăn
Ei ar găsi = sie würden finden = pronunție = zi viurdăn findăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi găsit = ich würde gefunden haben = pronunție = ih viurde ghefundăn habăn
Tu ai fi găsit = du würdest gefunden haben = pronunție = du viurdăst ghefundăn habăn
El ar fi găsit = er würde gefunden haben = pronunție = er viurde ghefundăn habăn
Noi am fi găsit = wir würden gefunden haben = pronunție = vir viurdăn ghefundăn habăn
Voiați fi găsit = ihr würdet gefunden haben = pronunție = ir viurdăt ghefundăn habăn
Ei ar fi găsit = sie würden gefunden haben = pronunție = zi viurdăn ghefundăn habăn
*
Verbul suchen = a căuta
*
Toată lumea a căutat copilul pierdut = Alle suchten nach dem vermissten Kind.= pronunție = ale zuhtăn nah dem fărmistăn kind
Hotelul caută un nou recepționer = Das Hotel sucht einen neuen Empfangschef. = pronunție = das hotel zuht ainăn noien emfangsșef
Fetița mică își caută ursulețul de pluș = Das kleine Mädchen sucht seinen Plüschteddy. = pronunție = das klaine medhien zuht zainăn pliuștedi
Poliția caută un prizonier = Die Polizei sucht einen Häftling. = pronunție = di polițai zuht ainăn heftling
El a căutat protecție împotriva ploii = Er suchte Schutz vor dem Regen.= pronunție = er zuhte șuț for dem regăn
Domnul Ion își caută ochelarii. = Herr Ion sucht nach seiner Brille. = pronunție = her Ion zuht nah zainăr brile
L-am căutat pe el în supermarchet = Ich habe ihn im Supermarkt gesucht. = pronunție = ih habe in im supermarkt ghezuht
Eu caut o casă de închiriat = Ich suche ein Haus zum Mieten. = pronunție = ih zuhe ain haus țum mităn
Eu caut exact o harpă electrică = Ich suche gerade eine elektrische Harfe.= pronunție = ih zuhe gherade aine elektrișe harfe
Am căutat un răspuns adecvat = Ich suchte nach einer passenden Antwort.= pronunție = ih zuhte nah ainăr pasăndăn antvort
Prietenul meu caută o nouă prietenă = Mein Freund sucht eine neue Freundin. = pronunție = main froind zuht aine noie froindin
Fratele meu mai mare, caută o locuință = Mein großer Bruder sucht eine Wohnung.= pronunție = main grosăr brudăr zuht aine vonung
Ele au căutat pretutindeni câinele dispărut = Sie suchten überall den verschwundenen Hund.= pronunție = zi zuhtăn iuberal den fărșvundănăn hund
Ea caută o muncă mai bună (un serviciu mai bun ) = Sie sucht nach einer besseren Arbeit. = pronunție = zi zuht nah ainăr beserăn arbait
Cine caută, găsește = Wer suchet, der findet. = pronunție = ver zuhăt der findăt
*
CONJUGAREA VERBULUI A CĂUTA = SUCHEN = PRONUNȚIE = ZUHĂN
*
Prezent
*
Eu caut = ich suche = pronunție = ih zuhe
Tu cauți = du suchst = pronunție = du zuhst
El caută = er sucht = pronunție = er zuht
Noi căutăm = wir suchen = pronunție = vir zuhăn
Voi căutați = ihr sucht = pronunție = ir zuht
Ei caută = sie suchen = pronunție = zi zuhăn
*
Perfectul compus
*
Eu am căutat = ich habe gesucht = pronunție = ih habe ghezuht
Tu ai căutat = du hast gesucht = pronunție = du hast ghezuht
El a căutat = er hat gesucht = pronunție = er hat ghezuht
Noi am căutat = wir haben gesucht = pronunție = vir habăn ghezuht
Voi ațui căutat = ihr habt gesucht = pronunție = ir habt ghezuht
Ei au căutat = sie haben gesucht = pronunție = zi habăn ghezuht
*
Imperfect
*
Eu căutam / am căutat = ich suchte = pronunție = ih zuhte
Tu căutai / … = du suchtest = pronunție = du zuhtăst
El căuta / … = er suchte = pronunție = er zuhte
Noi căutam / … = wir suchten = pronunție = vir zuhtăn
Voi căutați / … = ihr suchtet = pronunție = ir zuhtăt
Ei căutau / … = sie suchten = pronunție = zi zuhtăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu căutasem = ich hatte gesucht = pronunție = ih habe zuhăn
Tu căutaseși = du hattest gesucht = pronunție = du hast zuhăn
El căutase = er hatte gesucht = pronunție = er hat zuhăn
Noi căutaserăm = wir hatten gesucht = pronunție = vir habăn zuhăn
Voi căutaserăți = ihr hattet gesucht = pronunție = ir habt zuhăn
Ei ele căutaseră = sie hatten gesucht = pronunție = zi habăn zuhăn
*
Viitor
*
Eu voi căuta = ich werde suchen = pronunție = ih verde zuhăn
Tu vei căuta = du wirst suchen = pronunție = du virst zuhăn
El va căuta = er wird suchen = pronunție = er vird zuhăn
Noi vom căuta = wir werden suchen = pronunție = vir verdăn zuhăn
Voi veți căuta = ihr werdet suchen = pronunție = ir verdăt zuhăn
Ei vor căuta = sie werden suchen = pronunție = zi verdăn zuhăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș căuta = ich würde suchen = pronunție = ih viurde zuhăn
Tu ai căuta = du würdest suchen = pronunție = du viurdăst zuhăn
El ar căuta = er würde suchen = pronunție = er viurde zuhăn
Noi am văuta = wir würden suchen = pronunție = vir viurdăn zuhăn
Voi ați căuta = ihr würdet suchen = pronunție = ir viurdăt zuhăn
Ei ar căuta = sie würden suchen = pronunție = zi viurdăn zuhăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi căutat = ich würde gesucht haben = pronunție = ih viurde ghezuht habăn
Tu ai fi căutat = du würdest gesucht haben = pronunție = du viurdăst ghezuht habăn
El ar fi căutat = er würde gesucht haben = pronunție = er viurde ghezuht habăn
Noi am fi căutat = wir würden gesucht haben = pronunție = vir viurdăn ghezuht habăn
Voi ați fi căutat = ihr würdet gesucht haben = pronunție = ir viurdăt ghezuht habăn
Ei el ear fi căutat = sie würden gesucht haben = pronunție = zi viurdăn ghezuht habăn