FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
VERBELE A IUBI ȘI A TRĂI
*
FORMULĂRI CU VERBUL A IUBI / A PLACE
*
El iubește ochii albaștri și femeiele = Er liebt blaue Augen und Frauen. = pronunție = er libt blaue augăn und frauăn

Școlarii leneși nu iubesc profesorul = Faule Schüler liebt der Lehrer nicht. = pronunție = faule șiulăr libt der lerăr niht
Ai iubit tu cândva un bărbat ? = Hast du irgendwann einen Mann geliebt? = pronunție = hast du irghendvan ainăn man ghelibt?
Mi-a plăcut seria (serialul) = Ich hab’ die Serie geliebt = pronunție = ih hab di zerie ghelibt
Îmi place sunetul (emis) de râsul copilului = Ich liebe den Klang von Kindergelächter. = ih libe den klang fon kinder-ghe-lehtăr
Imi place, iubesc această carte despre toate = Ich liebe dieses Buch über alles. = pronunție = ih libe dizăs buh iubăr ales
Mi-a plăcut simțul umorului al Maricii = Ich liebte Marikas Sinn für Humor. = pronunție = ih libte marikas zin fiur humor
Părinții ei au iubit-o = Ihre Eltern liebten sie.= pronunție = ire eltărn libtăn zi
Fiecare apsăre își iubește cuibul = Jeder Vogel liebt sein eigenes Nest. = pronunție = ide fogăl libt zain aigănăs nest
Încă îl iubiți? = Lieben Sie ihn noch? = pronunție = libăn zi in noh?
Vă iubiți soția încă? = Lieben Sie Ihre Frau noch immer? = pronunție = libăn zi ire frau noh imăr?
Îți iubești drăguțul cățel micuț? = Liebst du deinen lieben kleinen Hund? = pronunție = libst du dainăn libăn klainăn hund?
O iubești tu pe angelica la fel ca mine? = Liebst du Angelika genauso wie ich? = pronunție = libst du anghelika ghenauzo vi ih?
Ea l-a iubit cu toată inima = Sie liebte ihn von ganzem Herzen. = pronunție = zi libte in fon ganțăm herțăn
Ion încă n-a iubit-o pe Maria (vreo) dată = Ion liebte Maria noch nicht einmal. = pronunție = Ion libte Maria noh niht animal
*
CONJUGAREA VERBULUI
A IUBI / A PLACE = LIEBEN = PRONUNȚIE = LIBĂN
Prezent
*

Eu iubesc / îmi place = ich liebe = pronunție = ih libe
Tu iubești /… = du liebst = pronunție = du libst
El iubește /… = er liebt = pronunție = er libt
Noi iubim /… = wir lieben = pronunție = vir libăn
Voi iubiți …. / = ihr liebt = pronunție = ir libt
Ei iubesc /…. = sie lieben = pronunție = zi libăn
*
Perfectul compus
*

Eu am iubit / mi-a plăcut = ich habe geliebt = pronunție = ih habe ghelibt
Tu ai iubit /… = du hast geliebt = pronunție = du hast ghelibt
El a iubit / …. = er hat geliebt = pronunție = er hat ghelibt
Noi am iubit /… = wir haben geliebt = pronunție = vir habăn ghelibt
Voi ați iubit / … = ihr habt geliebt = pronunție = ir habt ghelibt
Ei au iubit /… = sie haben geliebt = pronunție = zi habăn ghelibt
*
Imperfect
*

Eu iubeam / îmi plăcea / am iubit / mi-a plăcut = ich liebte = pronunție = ih libte
Tu iubeai / … /…. = du liebtest = pronunție = du liptăst
El iubea / … / … = er liebte = pronunție = er libte
Noi iubeam /…. / … = wir liebten = pronunție = vir libtăn
Voi iubeați / …. / … = ihr liebtet = pronunție = ir libtăt
Ei iubea / … / … = sie liebten = pronunție = zi libtăn
*
Mai mult ca perfect
*

Eu iubisem = ich hatte geliebt = pronunție = ih hate ghelibt
Tu iubiseși = du hattest geliebt = pronunție = du hatăst ghelibt
El iubise = er hatte geliebt = pronunție = er hate ghelibt
Noi iubiserăm = wir hatten geliebt = pronunție = vir hatăn ghelibt
Voi iubiserăți = ihr hattet geliebt = pronunție = ir hatăt ghelibt
Ei iubiseră = sie hatten geliebt = pronunție = zi hatăn ghelibt
*
Viitor
*

Eu voi iubi = ich werde lieben = pronunție = ih verde libăn
Tu vei iubi = du wirst lieben = pronunție = du virst libăn
El va iubi = er wird lieben = pronunție = er vird libăn
Noi vom iubi = wir werden lieben = pronunție = vir verdăn libăn
Voi veți iubi = ihr werdet lieben = pronunție = ir verdăt libăn
Ei vor iubi = sie werden lieben = pronunție = zi verdăn libăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș iubi = ich würde lieben = pronunție = ih viurde libăn
Tu ai iubi = du würdest lieben = pronunție = du viurdăst libăn
El ar iubi = er würde lieben = pronunție = er viurde libăn
Noi am iubi = wir würden lieben = pronunție = vir viurdăn libăn
Voi ați iubi = ihr würdet lieben = pronunție = ir viurdăt libăn
Ei ar iubi = sie würden lieben = pronunție = zi viurdăn libăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi iubit = ich würde geliebt haben = pronunție = ih viurde ghelibt habăn
Tu ai fi iubit = du würdest geliebt haben = pronunție = du viurdăst ghelibt habăn
El ar fi iubit = er würde geliebt haben = pronunție = er viurde ghelibt habăn
Noi am fi iubit = wir würden geliebt haben = pronunție = vir viurdăn ghelibt habăn
Voi ați fi iubit = ihr würdet geliebt haben = pronunție = ir viurdăt ghelibt habăn
Ei ar fi iubit = sie würden geliebt haben = pronunție = zi viurdăn ghelibt habăn
*
FORMULĂRI ROMÂNO-GERMENE CU VERBUL LEBEN = A TRĂI
*
Cele două surori au trăit foarte liniștite = Die zwei Schwestern lebten sehr still.= pronunție = di țvai șvestărn leibtăn zer știl
El a trăit mult timp în Islanda = Er hat lange in Island gelebt. = pronunție = er hat langhe in island gheleibt
Trăiască pudelul britanic credincios = Es lebe der treue britische Pudel.= pronunție = es leibe der toie britișe pudel
Trăiască fraternitatea popoarelor = Es lebe die Brüderlichkeit der Völker! = pronunție = es leibe di brudărlihkait der feolkăr
A trăit o dată un rege mare … = Es lebte einmal ein großer König. = pronunție = es lebte animal ain groăr keonig
El a trăit aici doi ani? = Hat er hier zwei Jahre gelebt? = pronunție = hat er hir țvai iare gheleibt?
În spatele muntelui au trăit șapte pitici = Hinter den Bergen lebten sieben Zwerge. = pronunție = hintăr den bergăn leibtăn zibăn țverghe
Am locuit (trăit) odată în Osaka = Ich habe mal in Osaka gelebt = pronunție = ih habe mal in ozaka gheleibt
Eu locuiesc (trăiesc) șingură în această casă = Ich lebe alleine in diesem Haus.= pronunție = ih leibe alaine in dizăm haus
Eu locuiesc (trăiesc) în Akasaka în Tokio = Ich lebe in Akasaka in Tokyo. = pronunție = il leibe in Akazaka in Tokio
Tu trăiești pe un nor? (Ești cu capu-n nori?) = Lebst du denn auf einer Wolke? = pronunție = leibst du den auf ainăr volke
Locuiște (trăiește) el în apropiere? = Lebt er hier in der Nähe? = pronunție = leibt er hir in der neie
Întodeauna ea a trăit în Berlin = Sie lebte schon immer in Berlin = pronunție = zi leibte șon imăr in Berlin
Unde ați trăit în ultimul an? = Wo haben Sie letztes Jahr gelebt? = pronunție = vo habăn zi lețtăs iar gheleibt?
*
CONJUGAREA VERBULUI A TRĂI = LEBEN = PRONUNȚIE LEIBĂN
*
Prezent
*

Eu trăiesc = ich lebe = pronunție = ih leibe
Tu trăiești = du lebst = pronunție = du leibst
El trăiește = er lebt = pronunție = er leibt
Noi trăim = wir leben = pronunție = vir leibăn
Voi trăiți = ihr lebt = pronunție = ir leibt
Ei trăiesc = sie leben = pronunție = zi leibăn
*
Perfectul compus
*

Eu am trăit = ich habe gelebt = pronunție = ih habe gheleibt
Tu ai trăit = du hast gelebt = pronunție = du hast gheleibt
El a trăit = er hat gelebt = pronunție = er hat gheleibt
Noi am trăit = wir haben gelebt = pronunție = vir habăn gheleibt
Voi ați trăit = ihr habt gelebt = pronunție = ir habt gheleibt
Ei au trăit = sie haben gelebt = pronunție = zi habăn gheleibt
*
Imperfect
*

Eu trăiam / am trăit = ich lebte = pronunție = ih leibte
Tu trăiait / ai trăit = du lebtest = pronunție = du leibtăst
El trăia / a trăit = er lebte = pronunție = er leibte
Noi trăiam / am trăit = wir lebten = pronunție = vir leibtăn
Voi trăiați / ați trăit = ihr lebtet = pronunție = ir leibtăt
Ei trăiau / au trăit = sie lebten = pronunție = zi leibtăn
*
Mai mult ca perfect
*

Eu trăisem = ich hatte gelebt = pronunție = ih hate gheleibt
Tu trăiseși = du hattest gelebt = pronunție = du hatăst gheleibt
El trăise = er hatte gelebt = pronunție = er hate gheleibt
Noi trăiserăm = wir hatten gelebt = pronunție = vir hatăn gheleibt
Voi trăiserăți = ihr hattet gelebt = pronunție = ir hatăt gheleibt
Ei trăiseră = sie hatten gelebt = pronunție = zi hatăn gheleibt
*
Viitor
*

Eu voi trăi = ich werde leben = pronunție = ih verde leibăn
Tu vei trăi = du wirst leben = pronunție = du virst leibăn
El va trăi = er wird leben = pronunție = er vird leibăn
Noi vom trăi = wir werden leben = pronunție = vir verdăn leibăn
Voi veți trăi = ihr werdet leben = pronunție = ir verdăt leibăn
Ei vor trăi = sie werden leben = pronunție = zi verdăn leibăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș trăi = ich würde leben = pronunție = ih viurde leibăn
Tu ai trăi = du würdest leben = pronunție = du viurdăst leibăn
El ar trăi = er würde leben = pronunție = er viurde leibăn
Noi am trăi = wir würden leben = pronunție = vir viurdăn leibăn
Voi ați trăi = ihr würdet leben = pronunție = ir viurdăt leibăn
Ei ar trăi = sie würden leben = pronunție = zi viurdăn leibăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi trăit = ich würde gelebt haben = pronunție = ih viurde gheleibt habăn
Tu ai fi trăit = du würdest gelebt haben = pronunție = du viurdăst gheleibt habăn
El ar fi trăit = er würde gelebt haben = pronunție = er viurde gheleibt habăn
Noi am fi trăit = wir würden gelebt haben = pronunție = vir viurdăn gheleibt habăn
Voi ați fi trăit = ihr würdet gelebt haben = pronunție = ir viurdăt gheleibt habăn
Ei ar fi trăit = sie würden gelebt haben = pronunție = zi viurdăn gheleibt habăn