Mama își șterge copilul = Die Mutter trocknet ihr Kind ab. = pronunție = di mutăr troknăt ir kind ab

Eu le clătesc și tu le ștergi. S-a înțeles? = Ich spüle, und du trocknest ab. Einverstanden? = pronunție = Ih șpule und du troknăst ab. Ainfărștandăn ?

Eu o șterg = Ich trockne ab. = pronunție = ih trokne ab
Ea și-a șters părul ud cu un prosop = Sie hat ihre nassen Haare mit einem Tuch abgetrocknet. = zi hat ire nasăn hare mit ainăm tuh abghetroknăn
Ion șterge vesela = Ion trocknet das Geschirr ab.= pronunție = Ion troknăt das gheșir ab
*
Conjugarea verbului abtrocknen = a șterge ,
*
Prezent
*

Eu șterg = ich trockne ab = pronunție = ih trokne ab
Tu ștergi = du trocknest ab = pronunție = du troknăst ab
El șterge = er trocknet ab = pronunție = er troknăt ab
Noi ștergem = wir trocknen ab = pronunție = vir troknăn ab
Voi ștergeți = ihr trocknet ab = pronunție = ir troknăt ab
Ei ele șterg = sie trocknen ab = pronunție = zi troknăn ab
*
Perfectul compus
*

Eu am șters = ich habe abgetrocknet = pronunție = ih habe abghetroknăt
Tu ai șters = du hast abgetrocknet = pronunție = du hast abghetroknăt
El a șters = er hat abgetrocknet = pronunție = er hat abghetroknăt
Noi am șters = wir haben abgetrocknet = pronunție = vir habăn abghetroknăt
Voi ați șters = ihr habt abgetrocknet = pronunție = ir habt abghetroknăt
Ei ele au șters = sie haben abgetrocknet = pronunție = zi habăn abghetroknăt
*

Imperfect

*

Eu ștergeam / am șters = ich trocknete ab = pronunție = ih troknăte ab
Tu ștergeai / ai șters = du trocknetest ab = pronunție = du troknetăst ab
El ștergea / a șters = er trocknete ab = pronunție = er troknăte ab
Noi ștergeam / am șters = wir trockneten ab = pronunție = vir troknetăn ab
Voi ștergeați / ați șters = ihr trocknetet ab = pronunție = ir troknetăs ab
Ei ele ștergeau / au șters = sie trockneten ab = pronunție = zi troknetăn ab
*
Mai mult ca perfect
*

Eu ștersesem = ich hatte abgetrocknet = pronunție = ih hate abghetroknăt
Tu șterseseși = du hattest abgetrocknet = pronunție = du hatăst abghetroknăt
El ștersese = er hatte abgetrocknet = pronunție = er hate abghetroknăt
Noi șterseserăm = wir hatten abgetrocknet = pronunție = vir hatăn abghetroknăt
Voi șterseserăți = ihr hattet abgetrocknet = pronunție = ir hatăt abghetroknăt
Ei ele șterseseră = sie hatten abgetrocknet = pronunție = zi hatăn abghetroknăt
*
Viitor
*

Eu voi șterge = ich werde abtrocknen = pronunție = ih verde abtroknăn
Tu vei șterge = du wirst abtrocknen = pronunție = du virst abtroknăn
El va șterge = er wird abtrocknen = pronunție = er vird abtroknăn
Noi vom șterge = wir werden abtrocknen = pronunție = vir verdăn abtroknăn
Voi veți șterge = ihr werdet abtrocknen = pronunție = ir verdăt abtroknăn
Ei ele vor șterge = sie werden abtrocknen = pronunție = zi verdăn abtroknăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș șterge = ich würde abtrocknen = pronunție = ih viurde abtroknăn
Tu ai șterge = du würdest abtrocknen = pronunție = du viurdăst abtroknăn
El ar șterge = er würde abtrocknen = pronunție = er viurde abtroknăn
Noi am șterge = wir würden abtrocknen = pronunție = vir viurdăn abtroknăn
Voi ați șterge = ihr würdet abtrocknen = pronunție = ir viurdăt abtroknăn
Ei ele ar șterge = sie würden abtrocknen = pronunție = zi viurdăn abtroknăn
*

Condițional trecut
*

Eu aș fi șters = ich würde abgetrocknet haben = pronunție = ih viurde abghetroknăt habăn
Tu ai fi șters = du würdest abgetrocknet haben = pronunție = du viurdăst abghetroknăt habăn
El ar fi șters = er würde abgetrocknet haben = pronunție = er viurde abghetroknăt habăn
Noi am fi șters = wir würden abgetrocknet haben = pronunție = vir viurdăn abghetroknăt habăn
Voi ați fi șters = ihr würdet abgetrocknet haben = pronunție = ir viurdăt abghetroknăt habăn
Ei el ear fi șters = sie würden abgetrocknet haben = pronunție = zi viurdăn abghetroknăt habăn
*
Acordă întotdeauna atenție mediului tău înconjurător = Achte immer auf deine Umgebung! = pronunție = ahte imăr auf daine umghebung

Acordați atenție alimentației dv. = Achten Sie auf Ihre Ernährung. = pronunție = Ahtăn zi auf ire ernerung

Acordați atențeție detaliilor interesante la citit = Achten Sie beim Lesen auf interessante Details! = pronunție = ahtăn zi baim leizăn auf interesante details

Toți i-au acordat atenție lui. = Alle achteten ihn. = pronunție = ale ahtetăn in

Toți cetățenii trebuie să acorde atenție legii (să respecte) = Alle Bürger müssen das Gesetz achten. = pronunție = ale biurgăr miusăn das ghezeț ahtăn
Cărui jucător îi acorzi atenția mai mult în acest an? = Auf welchen Spieler achtest du dieses Jahr am meisten? = pronunție = auf velhiem șpilăr ahtăst du dizăs iar am maistăn
Te rog acordă atenție bagajului meu = Bitte, achte auf mein Gepäck. = pronunție = bite ahte auf main ghepek
El nu respectă sentimentele altora = Er achtet die Gefühle anderer nicht.= pronunție = er ahtăt di ghefiule anderăr niht

El a urmărit ( a acordat atenție) oricărui semn de diabet = Er achtete auf jegliche Anzeichen einer Diabetes. = pronunție = er ahtăte auf ieglihe anțaigăn ainăr diabetăs

El n-a acordat atenție sfatului meu = Er achtete nicht auf meinen Rat.= pronunție = er ahtăte niht auf mainăm rat
Eu acord atenție (respect) oamenii bătrâni = Ich achte ältere Leute.= pronunție = ih ahte eltăre loite
Eu nu i-am acordat lui atenție = Ich habe nicht auf ihn geachtet.= pronunție = ih habe niht auf in gheahtăt
Norica acordă atenție mamei ei = Norica achtet ihre Mutter. = pronunție = Norica ahtăt ire mutăr
Ion acordă atenție finațelor sale = Ion achtet auf seine Finanzen. = pronunție = Ion ahtăt auf saine finațăn
Cui îi acorzi atenție mai mult în viață? = Wen achtest du am meisten in deinem Leben? = pronunție = vein ahtăst du am maistăn in dainăm leibăn
*
Conjugarea verbului achten = a acorda atenție la… , a fi atent la, a respecta
*
Prezent
*

Eu acord atenție = ich achte = pronunție = ih ahte
Tu acorzi atenție = du achtest = pronunție = du ahtăst
El acordă atenție = er achtet = pronunție = er ahtăt
Noi acordăm atenție = wir achten = pronunție = vir ahtăn
Voi acordați atenție = ihr achtet = pronunție = ir ahtăt
Ei, ele acordă atenție = sie achten = pronunție = zi ahtăn
*
Perfectul compus
*

Eu am acordat atenție = ich habe geachtet = pronunție = ih habe gheahtăt
Tu ai acordat atenție = du hast geachtet = pronunție = du hast gheahtăt
El a acordat atenție = er hat geachtet = pronunție = er hat gheahtăt
Noi am acordat atenție = wir haben geachtet = pronunție = vir habăn gheahtăt
Voi ați acordat atenție = ihr habt geachtet = pronunție = ir habt gheahtăt
Ei, ele au acordat atenție = sie haben geachtet = pronunție = zi habăn gheahtăt
*
Imperfect
*

Eu acordam atenție / am acordat atenție = ich achtete = pronunție = ih ahtăte
Tu acordai atenție = du achtetest = pronunție = du ahtetăst
El acorda atenție = er achtete = pronunție =er ahtetăt
Noi acordam atenție = wir achteten = pronunție = vir ahtetăn
Voi acordați atenție = ihr achtetet = pronunție = ir ahtetăt
Ei, ele acordau atenție = sie achteten = pronunție = zi ahtetăn

*
Mai mult ca perfect
*
Eu acordasem atenție = ich hatte geachtet = pronunție = ih hate gheahtăt
Tu acordaseși atenție = du hattest geachtet = pronunție = du hatăst gheahtăt
Elo acordase atenție = er hatte geachtet = pronunție = er hate gheahtăt
Noi acordaserăm atenție = wir hatten geachtet = pronunție = vir hatăn gheahtăt
Voi acordaserăți atenție = ihr hattet geachtet = pronunție = ir hatăt gheahtăt
Ei, ele acordaseră atenție = sie hatten geachtet = pronunție = zi hatăn gheahtăt
*
Viitor
*
Eu voi acorda atenție = ich werde achten = pronunție = ih verde ahtăn
Tu vei acorda atenție = du wirst achten = pronunție = du virst ahtăn
El va acorda atenție = er wird achten = pronunție = er vird ahtăn
Noi vom acorda atenție = wir werden achten = pronunție = vir verdăn ahtăn
Voi veți acorda atenție = ihr werdet achten = pronunție = ir verdăt ahtăn
Ei ele vor acorda atenție = sie werden achten = pronunție = zi verdăn ahtăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș acorda atenție = ich würde achten = pronunție = ih viurde ahtăn
Tu ai acorda atenție = du würdest achten = pronunție = du viurdăst ahtăn
El ar acorda atenție = er würde achten = pronunție = er viurde ahtăn
Noi am acorda atenție = wir würden achten = pronunție = vir viurdăn ahtăn
Voi ați acorda atenție = ihr würdet achten = pronunție = ir viurdăt ahtăn
Ei el ear acorda atenție =sie würden achten = pronunție = zi viudăn ahtăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi acordat atenție = ich würde geachtet haben = pronunție = ih viurde gheahtăt habăn
Tu ai fi acordat atenție = du würdest geachtet haben = pronunție = du viurdăst gheahtăt habăn
El ar fi acordat atenție = er würde geachtet haben = pronunție = er viurde gheahtăt habăn
Noi am fi acordat atenție = wir würden geachtet haben = pronunție = vir viurdăn gheahtăt habăn
Voi ați fi acordat atenție = ihr würdet geachtet haben = pronunție = ir viurdăt gheahtăt habăn
Ei el ear fi acordat atenție = sie würden geachtet haben = pronunție = zi viurdăn gheahtăt habăn