Taxiul a luat doi călători = Das Taxi hat zwei Fahrgäste abgeholt. = pronunție = das taxi hat țvai far-gheste abgheholt

Dv. ați ridicat / ați luat déjà declarațiile dv. bancare? = Haben Sie schon Ihre Kontoauszüge abgeholt? = pronunție = habăn zi șon ire konto-aus-țiughe abgheholt?
Voi ați ridicat déjà declarațiile voastre bancare? = Habt ihr schon eure Kontoauszüge abgeholt? = pronunție = habt ir șon konto-aus-țiughe abgheholt?
Tu ți-ai ridicat déjà declarațiile tale bancare [ extrasele de con ]? = Hast du schon deine Kontoauszüge abgeholt? = pronunție = hast du șon daine konto-aus-țiughe abgheholt?
L-am luat pe el de la școală = Ich habe ihn von der Schule abgeholt.= ih habe in von der șule abgheholt
Îl iau pe Ion = Ich hole Ion ab.= pronunție = ih hole Ion ab
Ar fi fost bine să iau de fapt rezultatele analizelor = Ich sollte eigentlich die Analysenergebnisse abholen.= pronunție = ih zolte aigăntlih di analize-erghebnise abholăn
Mă voi îngriji să vă ia cineva de acasă = Ich sorge dafür, dass Sie jemand bei Ihnen zu Hause abholt. = pronunție = ih zorghe dafiur , das zi iemand bai inăn țu hauze abholt
Îl voi lua pe Robert de la aeroport = Ich werde Robert vom Flughafen abholen.= pronunție = ih verde Robert fom flughafăn abholăn
Puteai să-l ridici pe Petăr de la grădiniță? = Könntest du Peter von der Kinderkrippe abholen? = pronunție = keontăst du Petăr fon der kindăr-kripe abholăn?
Puteți voi să-l luați pe Ion? = Könnt ihr Ion abholen? = pronunție = keont ir Ion abholăn?
Mama lui l-a luat = Seine Mutter holte ihn ab. = pronunție = zaine mutăr holte in ab
Ea l-a luat de la gară = Sie hat ihn am Bahnhof abgeholt. = pronunție = zi hat im am ban-hof abgheholt
Noi vrem să luăm lucrurile lui Ion = Wir wollen Ions Sachen abholen. = pronunție = vir volăn Ions zahăn abholăn
Unde pot să-mi ridic / iau harta? = Wo kann ich meine Karte abholen? = pronunție = vo kan in maine karte abholăn ?
*
A lua de undeva ceva , a lua pe cineva de undeva , a ridica un document , a lua pe cineva de la aeroport, gară, autogară (de undeva) = abholen
*
Prezent
*

Eu te iau = ich hole dich… ab = pronunție = ih hole dih… ab
Tu mă iei = du holst mich…. ab = pronunție = du holt mih … ab
El o ia; el îl ia = er sie ; er holt ihn … ab = pronunție = er holt zi .. ab / er holt in … ab Ea îl ia = sie holt ihn … ab = pronunție = zi holt in … ab
Noi vă luăm = wir holen euch …. ab = pronunție = vir holăn oih … ab
Voi ne luați = ihr holt uns … ab = pronunție = ir holt uns … ab
Ei ele îi iau , le iau sie holen sie …ab = pronunție = zi holăn zi … ab
*
Perfectul compus
*

Eu te-am luat = ich habe dich… abgeholt = pronunție = ih habe dih… abgheholt
Tu m-ai luat = du hast mich…. abgeholt = pronunție = du hast mih… abgheholt
El a luat-o = er hat sie… abgeholt = pronunție = Er hat zi… abgheholt Ea l-a luat = sie hat ihn abgheholt = pronunție = zi hat in… abgheholt
Noi v-am luat = wir haben euch… abgeholt = pronunție = vir habăn oih …abgheholt
Voi ne-ați luat = ihr habt uns… abgeholt = pronunție = ir habt uns … abgheholt
Ei, ele l-au luat = sie haben ihn… abgeholt = pronunție = zi habăn in … abgheholt Dv. ați luat-o = Sie haben sie… abgeholt = pronunție = zi habăn zi … abgheholt
*

Imperfect:
*

Eu te luam = ich holte dich… ab = pronunție = ih holte dih …ab
Tu mă luai = du holtest mich…ab = pronunție = du holtăst mih … ab
El o lua = er holte sie … ab = pronunție = er holte zi … ab
Noi vă luam = wir holten euch … ab = pronunție = vir holtăn oih ab
Voi ne luați = ihr holtet uns …ab = pronunție = ir holtăt uns … ab
Ei ele îl luau = sie holten ihn … ab = pronunție = zi holtăn in … ab
*

Mai mult ca perfect :
*

Eu te luasem = ich hatte dich …. abgeholt = pronunție = ih hate dih abgheholt
Tu mă luaseși = du hattest mich ….abgeholt = pronunție = du hatăst mih abgheholt
El o luase = er hatte sie… abgeholt = pronunție = er hate zi … abgheholt
Noi vă luaserăm = wir hatten euch …abgeholt = pronunție = vir hatăn oih abgheholt
Voi ne luaserăți = ihr hattet uns …abgeholt = pronunție = ir hatăt uns … abgheholt
Ei ele îl luaseră = sie hatten ihn …abgeholt = pronunție = zi hatăn in … abgheholt
*
Viitor :
*

Eu te voi lua = ich werdedich … abholen = pronunție = ih verde dih … abholăn
Tu mă vei lua = du wirst mich….abholen = pronunție = du virst mih …. abholăn

El o va lua = er wird sie ….abholen = pronunție = er vird zi… abholăn

Noi vă vom lua = wir werden euch….abholen = pronunție = vir verdăn oih … abholăn
Voi ne veți lua = ihr werdet uns …. abholen = pronunție = ir verdăt uns … abholăn
Ei ele il vor lua = sie werden ihn …abholen = pronunție = zi verdăn in … abholăn
*
Condițional prezent:
*

Eu te-aș lua = ich würde dich…abholen = pronunție = ih viurde dih … abholăn
Tu m-ai lua = du würdest mich …. abholen = pronunție = du viurdăst mih … abholăn
El ar lua-o = er würde sie…abholen = pronunție = er viurde zi … abholăn
Noi v-am lua = wir würden euch ….abholen = pronunție = vir viurdăn oih … abholăn
Voi ne-ați lua = ihr würdet uns….abholen = pronunție = ir viurdăt uns… abholăn
Ei ele, l-ar lua = sie würden ihn… abholen = pronunție = zi viurdăn in … abholăn
*

Condițional trecut:
*

Eu te-aș fi luat = ich würde dich… abgeholt haben = pronunție = ih viurde dich …. abgheholt habăn
Tu m-ai fi luat = du würdest mich… abgeholt haben = pronunție = du viurdăst mich…. abgheholt habăn
El ar fi luat-o = er würde sie …. abgeholt haben = pronunție = er viurde zi … abgheholt habăn
Noi v-am fi luat = wir würden euch… abgeholt haben = pronunție = vir viurdăn oih …. abgheholt habăn
Voi ne-ați fi luat = ihr würdet uns … abgeholt haben = pronunție = ir viurdăt uns abgheholt habăn
Ei ele l-ar fi luat = sie würden ihn … abgeholt haben = pronunție = zi viurdăn in … abgheholt habăn
*
Conjunctiv prezent :
*

Eu să te iau = ich hole dich … ab = pronunție = ih hole dih … ab
Tu să mă iei = du holest mich….ab = pronunție = du holăst mih … ab
El să o ia = er hole sie… ab = pronunție = er hole zi… ab
Noi să vă luăm = wir holen euch… ab = pronunție = vir holen oih… ab
Voi să ne luați = ihr holet uns… ab = pronunție = ir holet uns… ab
Ei ele să îl ia = sie holen ihn … ab = pronunție = zi holăn in … ab
*

Conjunctiv trecut
*

Eu să te fi luat = ich habe dich… abgeholt = pronunție = ih habe dih … abgheholt
Tu să mă fi luat = du habest mich … abgeholt = pronunție = du habăst mich abgheholt
El să o fi luat = er habe sie … abgeholt = pronunție = er habe zi … abgheholt
Noi să vă fi luat = wir haben euch …abgeholt = pronunție = vir habăn oih … abgheholt
Voi să ne fi luat = ihr habet uns… abgeholt = pronunție = ir habăt uns… abgheholt
Ei, ele să îl fi luat = sie haben ihn …abgeholt = pronunție = zi habăn in … abgheholt
*
Asocierea verbului abholen cu verbul modal dürfen = a avea permisiunea , a avea voie
*
Prezent:
*

Eu am voie/ permisiunea să te iau = ich darf dich … abholen = Pronunție = ih darf dih … abholăn
Tu ai voie, ai permisiunea să mă iei = du darfst mich … abholen = Pronunție = du darfst mich… abholăn
El are voie, are permisiunea să o ia = er darf sie … abholen = Pronunție = er darf zi … abholăn
Noi avem voie , avem permisiunea să vă luăm = wir dürfen euch … abholen = Pronunție = vir diurfăn oih… abholăn
Voi aveți voie, aveți permisiunea să ne luați = ihr dürft uns … abholen = Pronunție = ir diurft uns … abholăn
Ei, ele au voie, au permisiunea să te ia = sie dürfen dich … abholen = Pronunție = szi diurfăn dih… abholăn
*
Trecut:
*
Eu am avut voie, am avut permisiunea să o iau = ich durfte sie … abholen = Pronunție = ih durfte zi… abholăn
Tu ai avut voie , ai avut permisiunea să îl iei = du durftest ihn … abholen = Pronunție = du durftăst in… abholăn
El a avut voie, a avut permisiunea să mă ia = er durfte mich … abholen = Pronunție = er durfte mih … abholăn
Noi am avut voie, am avut permisiunea să te luăm = wir durften dich … abholen = Pronunție = vir durftăn dih … abholăn
Voi ați avut voie, ați avut permisiunea să mă luați = ihr durftet mich … abholen = Pronunție = ir durftăt mih… abholăn
Ei ele au avut voie, au avut permisiunea să vă ia = sie durften euch … abholen = Pronunție = zi durtăn oih …. abholăn
*
Asocierea verbului abholen cu verbul modal müssen = a trebui neapărat
*
Prezent
*

Eu trebuie neapărat să o iau = ich muss sie abholen = pronunție = ih mus zi … abholăn
Tu trebuie neapărat să îl iei = du must ihn … abholen = pronunție = du must in … abholăn
El trebuie napărat să mă ia = er muss mich … abholen = pronunție = er mus mih… abholăn
Noi trebuie neapărat să te luăm = wir müssen dich … abholen = pronunție = vir miusăn dih … abholăn
Voi trebuie neapărat să il luați = ihr must ihn … abholen = pronunție = ir must in…. abholăn
Ei, ele trebuie neapărat să vă ia = sie müssen euch… abholen = pronunție = zi miusăn oih … abholăn
*
Trecut
*

Eu trebuia să vă iau = ich musste euch … abholen = pronunție = ih muste oih… abholăn
Tu trebuia să mă iei = du musstest mich… abholen = pronunție = du mustăst mih… abholăn
El trebuia să te ia = er musste er muste dich … abholen = pronunție = er muste dih … abholăn
Noi trebuia să o luăm = wir mussten sie … abholen = pronunție = vir mustăn zi … abholăn
Voi trebuia să ne luați = ihr musstet uns… abholen = pronunție = ir mustăt uns … abholăn
Ei ele trebuia să vă ia = sie mussten euch … abholen = pronunție = zi mustăn oih … abholăn
*
Asocierea verbului abholen cu verbul modal sollen = a trebui dar nu neapărat (ar fi bines ă…)
*
Prezent
*

Ar fi bine să te iau = ich soll dich … abholen = pronunție = ih zol dih… abholăn
Ar fi bine ca tu să o iai = du sollst sie … abholen = pronunție = du zolst zi … abholăn
Ar fi bine ca el să ne ia = er soll uns … abholen = pronunție = er zol uns … abholăn
Ar fi bine ca noi să vă luăm = wir sollen euch… abholen = pronunție = vir zplăn oih … abholăn
Ar fi bine ca voi să mă luați = ihr sollt mich… abholen = pronunție = ir zolt mih … abholăn
Ar fi bine ca ei, ele să îl ia = sie sollen ihn … abholen = pronunție = zi zolăn in … abholăn
*
Trecut :
*
Ar fi fost bine ca eu să o iau = ich sollte sie … abholen = pronunție = ih zolte zi… abholăn
Ar fi fost bine ca tu să îl iei = du solltest ihn … abholen = pronunție = du zoltăst in … abholăn
Ar fi fost bine ca el să ne ia = er sollte uns … abholen = pronunție = er zolte uns … abholăn
ar fi fost bine ca noi să te luăm = wir sollten dich … abholăn = pronunție = vir zoltăn dih … abholăn
Ar fi fost bine ca voi să ăi luați = ihr solltet sie … abholen = pronunție = ir zoltăt zi … abholăn
Ar fi fost bine ca ei să vă ia = sie sollten euch … abholen = pronunție = zi zoltăn oih … abholăn
*
Asocierea verbului abholen cu verbul modal wollen = a vrea
*
Prezent
*

Eu vreu să te iau = ich will dich… abholen = pronunție = ih vil dih… abholăn
Tu vrei să o iei = du willst sie… abholen = pronunție = du vilst zi… abholăn
El vrea să ne ia = er will uns… abholen = pronunție = er vil uns… abholăn
Noi vrem să vă luăm = wir wollen euch… abholen = pronunție = vir volăn oih…abholăn
Voi vreți să ne luați = ihr wollt uns… abholen = pronunție = ir volt uns… abholăn
Ei ele vreau să ăl ia = sie wollen ihn… abholen = pronunție = zi volăn in… abholăn
*
Trecut :
*

Eu am vrut ca să te iau = ich wollte dich… abholen = pronunție =ih volte dih… abholăn

Tu ai vrut ca să mă iei = du wolltest mich… abholen = pronunție = du voltăst mih… abholăn
El a vrut ca să te ia = er wollte dich… abholen = pronunție = er volte dih… abholăn
Noi am vrut ca să o luăm = wir wollten sie… abholen = pronunție = vir voltăn zi… abholăn
Voi ați vrut ca să îi luați = ihr wolltet sie… abholen = pronunție = ir voltăt zi… abholăn
Ei ele au vrut ca să vă ia = sie wollten euch… abholen = pronunție = zi voltăn oih … abholăn